(Bron/foto: Burgemeester J Vermue)

Ze hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar vandaag is dan eindelijk het Prinsgeburenbal in het Aopelaand!

Elf prinsen en een baron zijn met hun gevolg op bezoek.
Een eer om temidden van al deze hoogheden te zijn. Deze middag mocht ik samen met Prins Jan Knillis het bal openen.