(Bron/foto: gemeente Zundert)

In februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).  
 
Wat staat er in deze aanslag?

  • Uw WOZ-waarde.    
  • Uw bedrag aan gemeentelijke belastingen.   
  • Uitleg over dit bedrag aan gemeentelijke belastingen.

U ontvangt de aanslag in uw Berichtenbox van MijnOverheid of per post.

Kijk voor meer informatie over de aanslag op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.