(Bron/foto: Zundert Breed)

Komende zondagmiddag 5 maart vindt in de Koutershof in Rijsbergen een interactieve bijeenkomst plaats voor de invulling van de nieuwe cultuurvisie van de gemeente Zundert. Hiervoor is iedereen uitgenodigd die op de een of andere manier actief is (of wil zijn) in het culturele veld van de gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Cultuurplatform Zundert.

In de cultuurvisie komt te staan wat het culturele veld en de gemeente voor ogen hebben als het gaat om kunst en cultuur in de gemeente Zundert. De visie beschrijft accenten en speerpunten als peilers voor het cultuurbeleid van 2023 tot en met 2028. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk personen en instellingen betrokken raken bij de totstandkoming ervan.

De bijeenkomst begint zondag vanaf 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@cultuurplatformzundert.nl

Foto als illustratie