(Bron/foto: gemeente Zundert)

Samen met Ardo, provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta gaan wij onderzoeken of we het proceswater van de Ardo beter kunnen benutten. Nu komt het opgepompte grondwater van de Ardo, na wassen en behandelen van groenten, in de rioolwaterzuivering terecht.

Zonde! Want in droge periodes kan de agrarische sector dit water goed gebruiken. Dit voorkomt dat zij in de toekomst extra grondwater moeten onttrekken. Minder onttrekkingen zijn goed voor natuur en agrarisch gebied. Door deze samenwerking putten we de grondwatervoorraad niet onnodig uit.

Daarnaast onderzoeken wij of regenwater, zeker die van piekbuien, veilig kan worden opgevangen voor hergebruik. Hierdoor is er minder wateroverlast. Een belangrijke stap voor Zundert en haar ondernemers.