(Bron/foto: Sint Bavo Basisschool Rijsbergen)

Joepie, alle kinderen zijn geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. Voor de theorie was iedereen al geslaagd. Al onze kinderen gaan veilig door het verkeer.