Home Informatieavond bestemming Kerk van Klein Zundert

  Informatieavond bestemming Kerk van Klein Zundert

  285
  Kaart niet beschikbaar

  Datum/Tijd
  Date(s) - 25 september 2023
  20:00

  Locatie
  Café zaal Schuttershof

  Categorieën Geen Categorieën


  (Bron/foto: Zundert Breed- Arjan Bakx)

  Op 3 juli 2023 presenteerde het Bestuur van de Parochie Christus Koning haar Kerkenvisie. De conclusie is dat 4 van de 5 kerken in de parochie worden gesloten, de H Trudo-kerk in Zundert is aangewezen als parochiekerk en blijft open. De 4 kerken die worden gesloten zullen een nieuwe bestemming krijgen.

  Dit besluit heeft, geheel logisch, bij een aantal mensen voor onrust en verdriet gezorgd. Ook zijn er meerdere initiatieven ontstaan die betrekking hebben op zowel de vrijkomende gebouwen als ook het kerkelijk erfgoed wat in deze kerken aanwezig is.

  In een kleine groep is er inmiddels meerdere malen gesproken over de mogelijke functie van de Kerk van Klein Zundert. De conclusie van deze gesprekken is dat de groep nader wil onderzoeken of de kerk van Klein Zundert voor de gemeenschap behouden kan worden in een nieuwe Sociale, Maatschappelijke en Culturele functie. Ook is er gesproken over eventueel behoud van een kapel.

  Een dergelijke verandering vraagt om een breed draagvlak. Daarnaast gaan we er van uit dat er naast de kleine groep waarmee we nu gesprekken voeren nog meer burgers zijn met wensen en ideeën. Om deze reden wordt op maandag 25 september een informatieavond georganiseerd bij café-zaal Schuttershof te Klein Zundert.

  De aanvang van de avond is om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

  Tijdens de avond zal een korte inleiding worden gegeven. Daarna zullen in kleine groepen ideeën worden verzameld. Tenslotte zal per groep de uitkomst kort worden gepresenteerd en afsluitend zal er over worden gesproken hoe verder te gaan met dit proces.

  Het doel van de avond is tweeledig:

  Het eerste en primaire doel is het verzamelen van ideeën met betrekking tot mogelijke “nieuwe” functies die in het kerkgebouw zouden kunnen worden gehuisvest. In een aantal gevallen zullen functies ook al verbonden zijn aan verenigingen / stichtingen, bedrijven en personen. Het doel is het maken van een lijst met opties. Het logische vervolg van deze bijeenkomst zal een gezamenlijk gesprek met de partijen en personen op deze lijst zijn.

  Het secundaire doel is het peilen van de behoefte om te komen tot samenwerking of het delen van kennis en ervaringen. Waarschijnlijk denken ook andere organisaties en particulieren na over mogelijke nieuwe bestemmingen voor één of meer kerken binnen de gemeente.

  Om tot herbestemming te komen zal er met verschillende partijen moeten worden gesproken en onderhandeld (Kerkbestuur, gemeente, Maas-Jacobs, Monumentenzorg, etc.). Wanneer er partijen zijn die interesse hebben in een dergelijke kennisdeling en samenwerking, dan zullen we daarvoor een aparte workshop organiseren.

  Tot zo ver de doelstelling van de avond. Om teleurstellingen te voorkomen geven we op voorhand aan wat expliciet NIET de doelstelling is.

  We zien het sluiten van de Kerk van Klein-Zundert als een onomkeerbaar besluit! We gaan dus niet discussiëren of de kerk open zou kunnen blijven en/of waarom de kerk gesloten wordt. Startpunt voor de avond is een mogelijke herbestemming van het kerkgebouw.

  Het samenbrengen van nieuwe en bestaande functies in het kerkgebouw levert een belangrijke impuls aan de leefbaarheid van Klein Zundert op de korte en langere termijn. Daarmee heeft de herbestemming belang voor alle inwoners. We richten deze uitnodiging dan ook nadrukkelijk aan alle generaties en hopen zowel jongeren, jong volwassenen, mensen van middelbare leeftijd als ouderen te mogen begroeten. Ieder van ons schuift immers met de tijd onvermijdelijk door naar een volgende leeftijdscategorie.

  De jeugd van nu wordt jong volwassen, zoals de middelbaren van nu de senioren van de toekomst zijn.

  Deze avond is een onafhankelijk initiatief, de initiatiefnemers zijn geen onderdeel van en/of gelieerd aan het bestuur van de Parochie Christus Koning, de Gemeente en Maas Jacobs.

  Uiteraard zijn ook mensen die wel gelieerd zijn aan deze organisaties van harte welkom op de infoavond.

  Met vragen of voor nadere informatie neemt u contact op met: Arjan Bakx: 06 5319 7140 of Rene Renne (Dorpsraad) 06 3014 2014