Zaterdagmorgen hebben we met een erehaag afscheid genomen van Jan Segers uit Rijsbergen die op maandag 8 maart 2021 is overleden.
Het laatste stuk van de Oranjestraat stond vol met mensen die hem de laatste eer bewezen. Ook de Brandweer was met zwaailichten aanwezig. Immers Jan is jarenlang lid geweest van de vrijwillige brandweer van Rijsbergen waarvan tevens vele jaren commandant.
Bij de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Rijsbergen en Zundert werd hij beroepsmatig commandant van de brandweer van de nieuwe gemeente Zundert. Dit bleef hij tot aan zijn afscheid op 19 december 2008 waarbij hij geridderd werd in de orde van Oranje Nassau.
Naast zijn 37-jarige loopbaan bij de gemeente Zundert was Jan ook ruim zes jaar actief als bestuurslid van Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen. Zijn aandachtsgebied was huisvesting. Ook nadat hij zich als bestuurslid had teruggetrokken, bleef hij nog vele jaren actief als adviseur op het gebied van huisvesting voor de Sint Bavoschool.
Ook heeft hij zijn bijdrage geleverd aan VVR en de Scouting.
Met het afscheid van Jan hebben we afscheid genomen van een zeer gewaardeerde dorpsgenoot die veel heeft betekend voor Rijsbergen en Zundert.

Twan van Duijnhoven

(Foto: Familie Segers)