In memoriam oud raadslid en – wethouder Henk Bourdrez,
Op de gezegende leeftijd van 100 jaar is zondag 14 maart oud-Dorpsbelangen-wethouder Henk Bourdrez, thuis, in zijn woonplaats Rijsbergen overleden.
Henk Bourdrez was raadslid in de voormalige gemeente Rijsbergen van 1990-1994. Na de verkiezingen van de gemeenteraad in 1994 werd hij door de gemeenteraad benoemd tot wethouder. Hij heeft veel betekend voor de partij Dorpsbelangen. Henk had zeer veel kennis en kunde om zijn taken binnen de gemeenteraad en het college van B&W uit te voeren. Hij kon de dingen “recht voor zijn raap” stellen, vooral met gevoel voor de sociale en rechtvaardige kant van de samenleving. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor de portefeuille verkeer, vervoer en waterstaat,ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en financiën. In deze periode was hij tevens locoburgemeester. In het College van B&W bereikte hij niet altijd even gemakkelijk zijn doel.
Af en toe was hij ietwat rechtlijnig, maar altijd zeer doordacht en met respect voor andersdenkenden. Zijn wethouderschap heeft hij uitgeoefend met veel inzet tot aan de gemeentelijke herindeling op 01-01-1997.
Henk heeft zich jarenlang, tot hij niet meer kon vanwege zijn gehoor, ingezet voor het bestuur van Dorpsbelangen. Hij bleef tot het laatste moment betrokken bij de partij.

Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Zaterdag 20 maart heeft het afscheid van Henk Bourdrez i.v.m. corona maatregelen in besloten kring plaats gevonden. Dorpsbelangen wenst zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden sterkte en vooral ook troost in zijn nagedachtenis.

(Bron en foto : dorpsbelangen)