Er werden bloemen gelegd op de plek waar woensdag het levenloze lichaam van een baby’tje werd aangetroffen.
Op initiatief van de bewoners van Wernhoutsburg werd een korte herdenking georganiseerd door het leggen van bloemen.
Namens de politie werd door de wijkagenten een mooi boeket weggelegd. Ook de locoburgemeester legde bloemen namens de Gemeente Zundert. Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte.

Indien u informatie heeft in deze zaak verzoeken wij u contact op te nemen met de politie.
U kunt zich melden op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan naar Team Criminele Inlichtingen via 088 – 661 77 34 (gebruikelijke belkosten).

(Bron: poltieteam de Weerijs)