Veel regenpijpen in de gemeente Zundert zijn – onder de grond – aangesloten op het riool met afvalwater. Zo gaat veel schoon water verloren en dat is zonde. Maar, hier is iets op bedacht: de ‘brickey’, oftewel de afkoppelsteen. De gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta gaan de ‘brickey’ – met hulp van buurtschappen en verenigingen – bij zoveel mogelijk inwoners installeren.

Afkoppelen is niets meer dan het doorzagen van een regenpijp én hier een afkoppelsteen onder plaatsen. Zo loopt het regenwater direct de tuin in. ‘Een kleine handeling met groot gevolg’, opent Hans Peter Verroen, bestuurslid bij waterschap Brabantse Delta. ‘Door af te koppelen spelen mensen in op de klimaatverandering. Er is minder wateroverlast bij hevige regenbuien én de grondwaterstand blijft bij huispercelen op niveau. Dit laatste is heel belangrijk en gunstig bij droge perioden’, legt Verroen uit.

Doe mee en steun een buurtschap of vereniging naar keuze

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners meedoen, daarom hebben wij buurtschappen en verenigingen gevraagd om de actie te steunen. De inwoner die afkoppelt, kiest een (deelnemende) buurtschap of vereniging die de ‘brickey’ komt plaatsen. Voor elke ‘brickey’ die een buurtschap of vereniging plaatst, doneren wij een bedrag.

Om de – what’s in it for me – te vergroten, steunen inwoners die hun regenpijp afkoppelen een buurtschap of vereniging. Wij doneren als gemeente – per aangebrachte ‘brickey’ – een bedrag aan de buurtschap of vereniging. De inwoner die afkoppelt, bepaalt welke deelnemende buurtschap of vereniging dit is’, licht wethouder Patrick Kok toe. ‘Als tegenprestatie installeert de gekozen buurtschap of vereniging de ‘brickey’ bij de inwoner. Zo leveren zij tevens een sociale bijdrage’.

Ontwerpwedstrijd voor basisscholen

Om ook bewustzijn te creëren bij de jongste inwoners, worden er ook lesprogramma’s aangeboden rond het afkoppelen. Er is al een rap gemaakt over het afkoppelen én de naam voor de afkoppelsteen – brickey – is verzonnen door de Zundertse basisscholieren. Wethouder Kok prijst de betrokkenheid van de scholieren: ‘Het is mooi te zien hoeveel energie de kinderen in dit project leggen. Zij zijn echt bewust bezig met hun eigen toekomst, uniek!.

Een ander onderdeel uit dit lesprogramma, is een ontwerpwedstrijd voor een emoticon ‘Afkoppelen’. De winnende emoticon komt uiteindelijk op alle brickeys te staan én is dus in tuinen van de gemeente Zundert terug te vinden! Tof toch?!

Op de foto wethouder Kok toont, nabij een regenpijp, de “brickey”.

(Bron/foto: gemeente Zundert)