Bijdrage van Jan Koetsenruijter.

Zoals bekend wordt landelijk gestreefd naar een gebied dekkend netwerk van AED’s. Volgens HartslagNu was er in de gemeente Zundert nog een blinde vlek in de omgeving van ’t Stokperdje. Stichting Zundert Hartveilig kreeg van de Nederlandse Hartstichting de mogelijkheid om gratis een AED met kast aan te vragen om deze cirkel op te vullen.
We waren dan ook blij, dat onze aanvraag door de Nederlandse Hartstichting werd gehonoreerd.

Na het vervullen van formaliteiten en de toestemming om een AED te mogen ophangen aan ’t Stokperdje werd ons deze AED met kast gestuurd. Afgelopen week is naast de hoofdingang deze AED en kast gemonteerd aan genoemd gebouw. Wij als Stichting danken hiervoor woningcorporatie Thuisvester, de gemeente Zundert en het bestuur van ’t Stokperdje, dat dit kon worden gerealiseerd. 
Uiteraard ook dank aan de Nederlandse Hartstichting, die deze AED met kast beschikbaar heeft gesteld.

In de gemeente Zundert hangen nu zestig AED’s die 24-uur beschikbaar zijn voor hulpverlening. Daarnaast zijn nog 14 AED’s bij bedrijven of particulieren, die niet aangemeld zijn bij HartslagNu. Vervolgens zijn maar liefst vierhonderd inwoners aangemeld als vrijwilliger bij HartslagNu. Een geweldig resultaat en hopelijk worden dit er nog meer. Als gemeente Zundert mogen we hier heel trots op zijn.  

Er zijn nog geen trainingen gepland, omdat we nog nergens in groepsverband mogen samenkomen. Wij als Stichting Zundert Hartveilig willen dit zo snel mogelijk weer oppakken, zodra dit kan. Wij doen dit in samenwerking met EHBO vereniging Zundert.

(Bron/foto: Jan Koetsenruijter)