(Foto: Wethouder Patrick Kok neemt een hap uit de Oranjestraat)

Op donderdag 16 september 2021 gaven wethouder Patrick Kok en Klaas van Dam een symbolisch startsein voor de werkzaamheden aan de Oranjestraat in Rijsbergen. Klaas van Dam woont in de Oranjestraat. De Oranjestraat krijgt een nieuwe klimaat adaptieve inrichting. Deze inrichting is samen met de inwoners tot stand gekomen. Gommers Grondwerken B.V. uit Wernhout gaat het onderhoud verzorgen.

De Oranjestraat wordt op drie punten flink aangepast. De bomen gelegen tussen de beide uiteinden van de Nassaustraat  zijn gekapt.  Door de wortels  ontstonden onveilige stoepen en een ongelijke weg. De bomen worden in straat herplant. In de nieuwe situatie wordt de rijbaan  smaller, waardoor er meer ruimte komt voor groen en parkeerplaatsen. Dit verhoogt tevens de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de straat. Verder vervangen we de openbare verlichting  door energiezuinige lichtmasten.

Gescheiden rioolstelsel en afkoppelen regenwater

Het verouderd, gemengd rioolstelstel is aan vervanging toe. Er komt een gescheiden rioolstelsel. Hierbij stroomt het rioolwater door een andere buis dan het regenwater. Het regenwater kan vervolgens in de bodem infiltreren. Dat is gunstig bij droge periodes en het is goed voor de grondwaterstand.

Daar houdt het niet op”, geeft wethouder Patrick Kok aan.  “Een ander onderdeel van de reconstructie, is dat wij het regenwater van de bewoners zoveel mogelijk afkoppelen van het riool. Daardoor stroomt het regenwater rechtstreeks de tuin in én blijft het grondwaterpeil op het perceel op niveau. Bewoners kunnen zich nog steeds aanmelden voor het afkoppelen van hun regenwater. Op deze manier dragen we samen ons steentje bij aan een duurzame gemeente”.

Gommers voert de reconstructie uit in 6 fases.

De start van fase 1 Oranjestraat is het deel Ettenseweg tot aan tussen Het Steke en Wolfsheining. Daarna wordt de weg vervolgd. De werkzaamheden duren ongeveer tot de zomer 2022.

Meer informatie over de planning leest u op www.zundert.nl/oranjestraat.

(Bron/foto: gemeente Zundert)