Herdenking Vloeiweide op de oude manier 
Vandaag werd in Rijsbergen het Vloeiweide drama herdacht. Aan veel bomen waren teksten bevestigd met een gedicht. Deze zijn geschreven door de leerlingen van groep 8 van de Sint Bavo Basisschool Rijsbergen.
Voorafgaand liepen de Bond voor Wapenbroeders, een vertegenwoordiging van de Zundertse veteranen, de burgemeester Joyce Vermue en kind-burgemeester Max Gommers, wethouders Johan de Beer, Patrick Kok, Twan Zopfi samen met de ouders, leerlingen van groep 7 en 8 vele andere over het zandpad richting het boswachtershuis waar 77 jaar geleden een geheime radiopost van het verzet was ondergebracht.

Door verraad werd het huis door de Duitsers aangevallen waarbij vier gezinsleden van de familie Neefs (moeder en drie kinderen) en vijf verzetsstrijders om het leven kwamen.
Een dag later werden op de Schietheide in het Mastbos nog eens acht verzetsstrijders gefusilleerd. De herdenking plek is een ruïne van het oude boswachtershuis. De omgeving wordt onderhouden door groep 8 van de Bavoschool.
Tijdens deze herdenking vindt ook de overdracht plaatst.


Cultuur Landgoederen heeft in 2020 op het landgoed De Vloeiweide een boom geplant. Toen vierden we 75-jaar vrijheid. Aansluitend aan de herdenking onthult burgemeester Vermue samen met kind-burgemeester Max Gommers de bijbehorende plaquette bij de boom.

(Bron: zundert breed – Foto’s : Charles van Campenhout)