(Bron: bode zundert – Foto: Addo Sprangers)
Door Charles Luijten

De kogel is na rijp beraad door de kerk. De kerk toegewijd aan de Heilige Trudo is door het bestuur van de per 1 januari van dit jaar nieuw gevormde regionale parochie Christus Koning aangewezen als officiële parochiekerk.

In een eerder artikel in deze krant werd aangegeven dat van de vijf parochiekernen die de gemeente Zundert telt, de Zundertse parochie bij de actie Kerkbalans in financieel opzicht het minst sterk uit de bus kwam. Dat is blijkbaar geen belemmering geweest om toch voor de Trudokerk te kiezen als officiële parochiekerk van de per 1 januari van dit jaar nieuw gevormde regionale parochie Christus Koning

Misintenties

Ook aan het lage aantal bezoekers en het lage aantal misintenties lijkt te zijn voorbijgegaan. Uit onderzoek blijkt dat in het laatste kwartaal de Trudoparochie niet hoger kwam dan twaalf intenties. Een fors verschil met de Bavoparochie waar de teller maar liefst 51 intenties aangaf. Daarnaast kreeg de kerk daar driemaal zoveel bezoekers binnen haar kerkmuren, zoals is vastgelegd middels tellingen en foto’s.

Bepalend

Blijkens de mededeling die zondag 3 oktober na afloop van de eucharistie in de Sint Bavokerk werd gedaan door Ineke Lochten van parochiebestuur Christus Koning, zouden onder andere de centrale ligging van de Sint Trudokerk, de bereikbaarheid van de pastoor die ernaast woont én de ruimte die de pastorie biedt voor ontvangsten en bijeenkomsten een belangrijke rol hebben gespeeld bij de keuze voor de officiële parochiekerk op deze locatie. Andere factoren, zoals de ruimte rond de kerk en de activiteiten aldaar werden niet belicht. Het is hiernaast maar de vraag in hoeverre het parkeerterrein tegenover supermarkt Dirk voldoende ruimte biedt voor kerkgangers om er te parkeren.

Klein Zundert

Aan de hand de resultaten van een mondelinge enquête kan verder worden vastgesteld dat de Sint Antoniuskerk te Klein Zundert als parochiekerk van de regio meer voor de hand liggend is. Dit gezien de staat van onderhoud van de kerk, de centrale ligging en de parkeergelegenheid. Volgens Ineke Lochten wordt een en ander in 2023 opnieuw tegen het licht gehouden.