(Bron/foto: Rivm)

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen.
Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen.

Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.
Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden.

Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden zoals de sluitingstijden voor de horeca en het maximale aantal van 75 procent bezoekers voor evenementen binnen zonder zitplaats.