(Bron/foto:Let the children play)

Stichting Let the Children Play (LCP) wil met haar ingezameld geld het project Amasiko Nursery Primary School ondersteunen. Dit project ligt gelegen in een bergachtiggebied in Zuidwest Oeganda.

Voor de dichtstbijzijnde school moesten kinderen bijna 2 uur lopen waardoor veel kinderen niet naar school gingen. Het schooltje is opgericht in 2012 met 3 groepen en is inmiddels (2018) gegroeid naar 240 kinderen in 10 groepen.

De sociale omstandigheden van de gemeenschap rondom Amasiko zijn ronduit slecht , ruim 80% leeft onder de armoedegrens. Er wordt bijna alleen maar aardappelen en bonen verbouwd, waardoor er veel tekorten in de voeding ontstaat. Er is weinig veehouderij zodat er nauwelijks mest in de bodem teruggebracht wordt. De jongere generatie is erg leergierig en daarom is LCP ervan overtuigd dat het mogelijk is om met deze kinderen en ouders een duurzame landbouw te ontwikkelen dat ze leren vanuit hun opleiding op Amasiko Greenschool.

De doelgroep zijn de kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar, en de leerkrachten van Amasiko Greenschool om deze te om te scholen om op een andere manier les te geven, door bv. kinderen al spelend te laten leren. (Let the Children Play)   Ook de ouders worden er bij betrokken omdat er samengewerkt zal moeten worden voor een toekomst van hun eigen kinderen.  Door een bijdrage te vragen aan ouders voor elk klein projectje binnen het grote project in vorm van arbeid (bv. maken van stenen voor fundering van schoolgebouw) wordt de betrokkenheid groter.

Het uiteindelijke doel is om in 2020 een volwaardige kleuter en basis school te hebben opgebouwd. Goede schoolgebouwen, toiletten, keuken, water en stroomvoorziening, een groentetuin en een kleine veestapel zoals geiten, varkens en kippen. Door de kinderen te leren hoe om te gaan met landbouw, het inbrengen van veeteelt, ecologische oplossingen bedenken zal er in hun eigen omgeving een gezonder en gevarieerde voedsel producten geproduceerd kunnen gaan worden.

Let the children play website

Let the children play facebook