(Bron: internetbode – Foto: Jeanne van Oosterhout)
V.l.n.r op de foto. de onlangs gestarte energiecoaches René de Theije, Barry Joosen en Rinus Voermans

Door: Corine Roks

Rinus Voermans, René de Theije en Barry Joosen zijn sinds december 2021 actief als energiecoaches binnen de gemeente Zundert. Zij reageerden op een oproep van de gemeente waarin gezocht werd naar vrijwilligers met affiniteit voor energiebesparing. Zij stellen zich graag voor en geven uitleg wat huishoudens te wachten staat als deze een beroep doen op hun specialisme.

“Allereerst willen wij benadrukken dat het inschakelen van een energiecoach geheel gratis is en dat wij hierin géén commerciële belangen hebben. Wij geven uitsluitend informatie en maken geen reclame voor leveranciers uit de energiebranche,” aldus het drietal.

Aanvraag

Bewoners uit de gemeente Zundert kunnen via de website regionaalenergieloket.nl/zundert/ online een afspraak maken. Een van de energiecoaches neemt contact op en plant een bezoek aan huis in. Alle huizen komen hiervoor in aanmerking, van vrijstaande boerderij tot woning in de sociale huursector. De energiecoaches willen bewoners eenvoudige middelen aanreiken om de energierekening te verlagen.

Factoren

Een vragenlijst vooraf geeft de coaches een eerste indruk van het energieverbruik. Gezinssamenstelling, vaste gewoontes en aanwezigheid zijn factoren die bepalend zijn voor het energieverbruik. Ook de aard van de woning maakt het verschil. “Iedere woning is weer anders, vandaar een persoonlijk huisbezoek,” vatten de coaches samen.

Drie adviezen

De Zundertse energiecoach Barry Joosen geeft uitleg: “Wij zijn uitgerust met apparatuur waarmee we koude delen kunnen meten en een stekker die het energieverbruik registreert. Samen met de bewoner(s) maken we een rondje door de woning. We zijn erop getraind om voor elke woning drie eenvoudige handelingen te adviseren die direct gevolgen hebben voor energiereductie, zonder daarvoor grote kosten te maken of in te boeten op comfort.” Als voorbeelden benoemt hij: “Het aanbrengen van tochtstrippen, de instellingen van de thermostaat en CV, het vervangen van verlichting, vervanging van een oude diepvries, en het water inregelen van je radiatoren.”

AVG

Uit dit bezoek volgt een verslag dat bewoners krijgen toegestuurd. René de Theije uit Rijsbergen hierover: “Het is aan de bewoners zelf om met dit advies aan de slag te gaan, wij controleren dit niet. De gegevens zijn uiterst vertrouwelijk, volgens de normen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Ook de gemeente wordt niet in kennis gesteld van de uitkomst.”

Cursus

De cursus die de coaches voor deze functie hebben gedaan werd aangeboden door de Gemeente Zundert, in samenwerking met het Regionaal Energieloket. “Een pittige cursus die online werd aangereikt waarbij drie deelcertificaten te behalen zijn. Naast energiebesparende zaken kwamen ook onderdelen als gesprekstechnieken en verwachtingsmanagement aan bod,” geven de coaches te kennen. De drie heren hebben allen affiniteit in de energiebranche, variërend van isolatie tot verlichting en kennis van CV’s en warmtepomp . De heren Joosen en De Theije doen dit vrijwillige werk naast hun drukke jobs. Rinus Voermans, evenals De Theije woonachtig in Rijsbergen, is gepensioneerd en was voorheen werkzaam bij een woningbouwvereniging. Inmiddels hebben zij een tiental aanmeldingen verdeeld, de eerste huisbezoeken hebben al plaatsgevonden. Over het algemeen blijkt er veel winst te behalen met isolatie, zo is de eerste conclusie. Tot slot doen zij een oproep tot versterking: “Twee coaches per dorpskern zou mooi zijn. Voor meer informatie hierover en de aanvraag voor een vrijblijvend huisbezoek verwijzen wij naar de website van de gemeente Zundert.” 

Surf voor meer informatie naar
https://regionaalenergieloket.nl/zundert/indebuurt/projecten/energiecoach-aan-huis-zundert