(Bron/ Foto’s : Pater Luk Wouters)

Vrienden en volgers,

De afgelopen 25 jaar heb ik vanuit het klooster- de gemeenschap van Meersel-Dreef en van de wijde omgeving mogen dienen.
Veel gevolgen daarvan in geestelijke en in materiële zin zijn bij u bekend. U hebt veel dankbaarheid aan mij gegeven.Helaas hebben onze oversten recent besluiten genomen die mij in een andere positie plaatsen.

Het meest zichtbare is een overplaatsing naar het klooster in Herentals per 1-2-2022.De oudste inwoner van Meersel-Dreef, broeder Xavier Janssens (92), die voor u bijna 60 jaar aktief is geweest, gaat ook met mij in Herentals wonen. Met bemiddeling van de heilige pater Pio, zullen wij vanuit onze nieuwe werkplek veel voor u bidden en aan u denken.

U weet hoeveel wij beiden van uw gemeenschap houden.
De gastvrijheid van de lokatie Herentals staat hoog aangeschreven. De afstand tot Meersel-Dreef is slechts 42 km: dus heen en weer kunnen wij elkaar nog regelmatig ontmoeten.

Moge God’s zegen op u rusten.

Pater Luk Wouters OFM.

Pater Luk Wouters op facebook