(Bron/foto: gemeente Zundert)

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de gemeente Zundert wordt uitgebreid. Deze maand start Enexis Netbeheer met de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel over een traject van 6,6 km. 

De vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnetwerk is ontzettend groot. Dat is een landelijke trend, en is zeker ook het geval in de gemeente Zundert. Dit komt grotendeels doordat we steeds meer gebruik maken van wind- en zonne-energie. Daarom wordt de capaciteit op ons elektriciteitsnetwerk uitgebreid. Zodat de toekomstige windmolens langs de A16, het bedrijventerrein BCT en zonnepanelen op daken in heel onze gemeente op het elektriciteitsnetwerk aangesloten kunnen worden,” aldus wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer.

Langs de A16 worden 28 windmolens gebouwd, waaronder 6 in de gemeente Zundert: 5 op het Business Center Treeport en 1 windmolen daarbuiten (windmolen De Waaijenberg). Eind 2022 zijn ze klaar. De windmolens worden dan aangesloten op het nieuwe elektriciteitsnetwerk. Zie ook: www.energiea16.nl.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?

Enexis Netbeheer gaat over een traject van 6,6 km nieuwe kabels aanleggen. Het traject volgt de route: Ettenseweg – Watermanseweg – Baantjespad – Watermolenstraat – Kaarschotsestraat – Overasebaan – Oekelsestraat – Schriekenweg. De kabels worden per drie gebundeld. In totaal gaat er in de gemeente Zundert ruim 50 km kabel in de grond.

Het nieuwe kabeltracé wordt aangesloten op een nog te bouwen verdeelstation aan de Breedschotsestraat, zodat de stroom kan worden verdeeld naar de diverse eindgebruikers.

Werk combineren met asfaltonderhoud

Nadat het werk van Enexis Netbeheer is afgerond, herstelt de gemeente het asfalt. Dit herstel vindt plaats in combinatie met asfaltonderhoud en het inrichten van wegen als 60-km zone. De werken van Enexis duren tot de zomer. Daarna starten de herstelwerkzaamheden.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden worden deze weken per brief alvast geïnformeerd door Enexis Netbeheer. Uitvoeder BAM gaat, zodra de werken starten, ook omwonenden informeren. Dit gebeurt gefaseerd en steeds voorafgaand aan het werk ‘voor hun deur’. Omwonenden kunnen dan ook via een toekomstige Facebook-pagina informatie vinden en vragen stellen.