(Bron/foto: gemeente Zundert)

Zundert floreert en moet blijven floreren. Dat staat in het ontwerp  Omgevingsvisie, die de gemeenteraad op 25 januari heeft vastgesteld. In de Omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven welke kant we op willen met de ontwikkeling van Zundert tot 2040. Van 3 februari tot 16 maart kunnen inwoners via een zienswijze reageren op de visie.

Zundert floreert. Zundert heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige, welvarende grensgemeente. Met bloeiende bedrijven in de boom- en zachtfruit. Het is er aantrekkelijk wonen, werken en recreëren. Je kunt er genieten van natuur en recreatie. Er is veel cultuur te bewonderen. En Zundert heeft een rijk verenigingsleven, waar de eigenschappen gedreven en gemeenschapszin goed tot uitdrukking komt.

Zo moet het blijven: een florerend Zundert. Daarom blijven we, samen met inwoners, ondernemers en organisaties, over de toekomst nadenken. Zodat we er klaar voor zijn.

‘De leefomgeving is van ons allemaal en maken we samen. Het gaat daarom niet alleen over de inrichting van onze gemeente, maar ook over hoe we de ruimte met zijn allen gebruiken. Daar gaat de omgevingsvisie over. Er is ruimte voor lokale kwaliteit en voor dialoog, zodat we samen kunnen werken aan de Zundert van morgen’, Aldus wethouder ruimtelijke ordening Patrick Kok.

De Omgevingsvisie als kompas voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingsvisie geeft de kaders om ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving ‘op z’n Zunderts’ te laten gebeuren. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. De gemeente wil dit mogelijk maken en stimuleren, gericht op oplossingen en vernieuwend.

Als er initiatieven en plannen komen die niet in het bestemmingsplan of in het nieuwe omgevingsplan passen, dan gebruiken we de Omgevingsvisie om die ideeën af te wegen.

Drie gebiedsvisies vitaal buitengebied opgenomen in de omgevingsvisie

In de pilot Vitaal Buitengebied werken we samen met dorpsraden, inwoners, overheden en anderen. Drie van de 7 gebiedsvisies in het buitengebied zijn uitgewerkt en opgenomen in de omgevingsvisie.

Dit zijn de Aa of Weerijs over klimaatrobuust en beleefbaar beekdal, De Eldert over het karakteristieke open landschap en de vele boomkwekerijen en het veelzijdige Hulsdonk, waar nieuwe initiatieven ontstaan. Dit is een belangrijke stap in de pilot vitaal buitengebied.  De andere vier andere volgen later dit jaar.

Zundert in een lijstje

Het ontwerp Omgevingsvisie is de uitkomst van een interactief participatietraject met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en ketenpartners. Van april tot en met juni 2021 zijn gesprekken gevoerd en enquêtes uitgezet. Inwoners deden mee aan een fotowedstrijd en een fietstocht. In oktober werden de tussenresultaten gepresenteerd.

Nogmaals de kans om te reageren

Inwoners kunnen laten weten op welke punten het ontwerp Omgevingsvisie wat hen betreft verbetering en aanscherping nodig heeft. De gemeente organiseert een facebooklive sessie over de belangrijkste thema’s uit de omgevingsvisie op woensdag 9 februari om 18.30.

Ook is er de mogelijkheid tot mondelinge zienswijze. Het ontwerp Omgevingsvisie en meer informatie over reageren via zienswijze is te vinden op www.omgevingsvisiezundert.nl. De visie is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.  De gemeenteraad besluit na deze periode hoe zij omgaat met de ontvangen reacties en of dit reden is om het ontwerp Omgevingsvisie aan te passen.