(Bron/foto: zundert breed)

Deze week is de eerste nieuwkomer aangekomen die door het Werkplein begeleid gaat worden bij de inburgering.
Deze taak vervult het Werkplein Hart van West-Brabant namens en in goede samenwerking met de De6-gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De inburgering begint zodra bekend is in welke gemeente statushouders worden gehuisvest. Of wanneer hun familie via gezinshereniging hier in Nederland aankomt.

Nieuwkomers leren Nederlands op het voor hen hoogst haalbare niveau en starten zo snel mogelijk met onderwijs of (betaald) werk. Zo hebben zij betere kansen om volwaardig mee te doen in de samenleving.Kansen om mee te doenVanaf dit jaar zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de inburgering. Wethouder Danny Dingemans (Moerdijk) licht de aanpak van de De6-gemeenten toe: “Zo snel mogelijk helemaal meedoen, dat is wat ons betreft de beste aanpak. Waarbij ‘meedoen’ veel meer is dan de taal leren of werken: het is je welkom voelen en goed contact hebben met je buren bijvoorbeeld. Dat vraagt een flinke inspanning van nieuwkomers, de regiehouders van het Werkplein en de maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk.

Van bedrijven vraagt het de inzet om nieuwkomers een kans te geven. Ik heb vertrouwen in deze aanpak omdat we veel beter kijken naar ieders mogelijkheden en talenten. Hiermee geven we nieuwkomers een goede basis om een goed bestaan op te bouwen.”Regiehouders: aanspreekpunt van de nieuwkomer In elke gemeente werken speciale medewerkers van het Werkplein die verantwoordelijk zijn voor de inburgering van nieuwkomers. Deze ‘regiehouders’ maken een plan met de inburgeraar, houden contact en zijn het aanspreekpunt voor andere organisaties.

Volgens wethouder Thomas Melisse (Halderberge) zijn nieuwkomers de eerste doelgroep waarbij het Werkplein een nieuwe werkwijze in de praktijk brengt: “Veel meer naar mensen toegaan en hen gericht helpen. De slagingskans van een succesvolle inburgering vergroten we door statushouders al in het AZC op te zoeken. Daar introduceren we onze lokale partners zoals VluchtelingenWerk. Op die manier werken we integraal en nemen we alle leefgebieden mee in het leven van deze nieuwkomers. Zo krijgt de overheid een gezicht.”Kennis maken met NederlandKort na de verhuizing starten statushouders met een welkomstprogramma van 8 weken waarbij zij kennismaken met onder andere sportverenigingen, de supermarkt, de bibliotheek, de huisarts en de gemeente. De eerste zes maanden worden statushouders financieël ontzorgd: de vaste lasten worden op de uitkering ingehouden en door het Werkplein betaald. Dit zorgt voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering, terwijl de nieuwkomers een training krijgen om zelfstandig hun geldzaken te regelen.

Ook volgen statushouders een ‘participatieverklaringstraject’, waarbij zij kennismaken met Nederlandse normen en waarden.Maatschappelijke begeleiding VluchtelingenWerk is altijd betrokken voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Hierbij ontvangen statushouders steun om de weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Belangrijke doelen zijn het versterken van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een sociaal netwerk. Denk hierbij aan zaken zoals contact met de buren, juridisch advies, administratie, de post lezen, de woning inrichten, een school voor de kinderen regelen en hulp bij problemen of cultuurverschillen.