Gemeente Zundert

(Bron/foto: gemeente Zundert)

De gemeente Zundert heeft het voornemen een samenwerking aan te gaan met Saver N.V. voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Dit maakt het college van burgemeester en wethouders bekend. Het streven is dat Zundert per 1 januari 2023 toetreedt als samenwerkingspartner. Voor het besluit definitief wordt, gaat dit nog langs de gemeenteraad. Zij kunnen nog wensen en bedenkingen laten horen.

Gemeenten staan voor een aantal uitdagingen op het gebied van afval. De Van-Afval-Naar-Grondstof-doelstelling (VANG) is een grote beweging. Net als het aansturen op een circulaire economie. Met deze samenwerking blijven de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zo laag mogelijk. Bovendien kan er kennis uitgewisseld worden met de andere, aangesloten gemeenten.

Ruime ervaring in communicatie en educatie

Met deze samenwerking staan wij sterker in de toekomst’, opent wethouder Duurzaamheid, Milieu en Afval, Johan de Beer. ‘Naast stabilisatie van de kosten, brengt deze samenwerking nog andere voordelen met zich mee. Zo kunnen wij een beroep doen op de ruime ervaring van Saver N.V. over communicatie en educatie rond afval. Dit is zeker interessant met het oog op de geplande wijzigingen in onze inzameling van huishoudelijk afval’.

Ook heeft Saver N.V. veel aandacht voor het sociale aspect: zij kijken, samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en het UWV, naar instroom- en doorstroommogelijkheden qua werkgelegenheid voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder steunen zij huishoudens met een minimuminkomen. Hiervoor zijn samenwerkingen met o.a. Vluchtelingenwerk, Stichting Leergeld en de Voedselbank.

Over Saver N.V.

Saver N.V. is een bedrijf dat al meer dan 20 jaar optreedt als partner op het gebied van inzamelen en verwerken van afval. Dit doen zij op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier. De taken van Saver N.V. bestaan voor 80% uit overheidsgerelateerde werkzaamheden.