(Foto: Wethouder Twan Zopfi bij VV Wernhout, het sportpark waar hard wordt gewerkt aan verduurzaming, fotocredits: Pi44Profs Jan Stads)

(Bron: gemeente Zundert – Foto: Pix4Profs Jan Stads)

Alle sportveldverlichting op  vier gemeentelijke buitensportaccommodaties wordt in 2022 vervangen door duurzame LED-verlichting. De gemeenteraad heeft op dinsdag 22 februari ingestemd met deze investering.   

In de begroting 2021-2024 is een investeringskrediet van EUR 190.575 opgenomen voor het verduurzamen van onze sportaccommodaties. In goede samenwerking met de buitensportverenigingen, de vaste gebruikers van de accommodaties, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Unaniem is daarna besloten om de verlichting aan te pakken. Sportveldverlichting is immers de grootste elektriciteitsverbruiker van een sportaccommodatie. Vervanging door duurzame LED-verlichting levert de grootste besparing op en draagt bij aan CO2 reductie.

Het besluit voor LED-verlichting is het resultaat van energiescans per accommodatie en het inventariseren van de wensen van iedere vereniging. Het resultaat is één oplossing voor alle verlichte sportvelden: “De komst van LED-verlichting is de verdienste van de buitensportverenigingen samen. Zij hebben er samen voor gekozen om met één oplossing te komen voor alle velden, en dit ook als één opdracht aan te besteden. Dit is wat ik noem écht een toonvoorbeeld van samen krachten bundelen,” voegt wethouder Sport, Twan Zopfi toe.

Deze investering past in de verduurzamingsopgave

Samen staan we voor de grote uitdaging om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2050. Eén van deze doelstellingen is dat onze sportaccommodaties in 2050 CO2-arm zijn. Met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030.

Dit zijn de vervolgstappen

De aanbestedingsprocedure wordt nu opgestart. Vanaf de zomer vindt de uitvoering plaats. De volgende sportvelden worden voorzien van LED-verlichting: sportpark Achtmaal, sportpark Akkermolen (Klein Zundert), sportpark De Laguiten (Rijsbergen), sportpark De Wildert (Zundert). De vijfde gemeentelijke buitensportaccommodatie is sportpark Wernhout. Deze beschikt al over LED-verlichting en werkt ook hard aan de verduurzaming van het sportpark. Zo is daar afgelopen zomer een duurzame ondergrondse warmtebuffer geïnstalleerd om energieneutraal te worden.