Foto:Cursisten spreken van zinvolle bijeenkomsten met een plezierig verloop.

(Bron: internetbode – foto: Charles Luijten)
Door: Charles Luijten

Maandag was de afsluiting van in september gestarte Alpha-cursus in de pastorie van de parochiekern H. Trudo in Zundert, een initiatief van de parochies Sint Franciscus en Christus Koning. De cursus is meer dan naar tevredenheid van de deelnemers is verlopen.

Het was afwachten of de Alpha-cursus aan zou slaan, iets nieuws in de regio. Mocht misschien in het begin sprake zijn geweest van een experiment, er kan niet anders worden vastgesteld dan dat het een geslaagd experiment is. De cursisten laten zich dan ook enthousiast uit over het verloop van de cursus ter hand genomen door onder anderen Wim Roelands en Ton van Tetering. De cursus telde tien bijeenkomsten die op de maandagavond in het parochiecentrum Christus Koning werden gehouden.

Diverse thema’s

Elke studieavond was er met een inleider een ander thema waarover levendig en soms humoristisch met elkaar van gedachten werd gewisseld. Via tien thema’s werden zaken besproken als: zou er meer zijn tussen hemel en aarde? Waarvan wordt jij gelukkig en wat is jouw doel in het leven? Met anderen op zoek gaan dus naar de zin van het leven, waar het in feite om gaat.

Sfeer

De cursus, die telkens begon met een smaakvolle gezamenlijke maaltijd, werd afgelopen maandag sfeervol afgesloten. Aanwezig was daarbij pastoor Hans van Geel als inleider van het thema: Kan de kerk helen? Het succesvolle verloop van de Alpha-cursus leidt ertoe dat deze in september van dit jaar wordt vervolgd.