Bijen Glasvezel

(Bron/foto: gemeente Zundert)

Vorig jaar zijn wij gestart met ecologisch maaibeheer.

Dit samen met het waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en verschillende andere gemeenten in de regio. Ecologisch maaibeheer heeft als doel om de natuur meer kans te geven. Kruiden, grassen en dieren verbinden zo hun leefgebieden.
Wij begrijpen dat deze manier van beheer ook negatieve gevolgen heeft voor de agrarische sector.

Daarom willen wij graag maatwerk bieden voor onze agrariërs en kwekers. Dit door in kaart te brengen waar intensieve teeltlocaties grenzen aan bermen of sloten die ecologisch beheerd worden.Hiervoor is een kaart opgesteld: https://equalit.webgis.nl/…/map/ecologisch-maaibeheer.

Op deze kaart is ook een laag ‘bos- en haagplantsoen open grond’ opgenomen. Bos- en haagplantsoenpercelen waar zaaibedden liggen, ondervinden ook hinder van ecologisch bermbeheer. Helaas kunnen wij niet uit deze data filteren op welke van deze percelen zaaibedden liggen. Daarom vragen wij jouw hulp. Heb jij een bos- en haagplantsoenperceel met zaaibedden?

Geef dit aan ons door via gemeente@zundert.nl.
Vermeld hierbij het uniek nummer wat u op de kaart ziet als je jouw perceel aanklikt. Je kunt dit doorgeven tot 13 maart, daarna stellen wij de kaart vast.

Alvast bedankt voor je medewerking.
Hopelijk kunnen we op deze manier maatwerk bieden voor onze agrariërs en houden we samen onze gemeente groen en leefbaar.