(Bron/foto: gemeente Zundert)

Twijfel jij over de WOZ-waarde van jouw woning?
Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Zij helpen jou graag verder.
Als blijkt dat er een fout is gemaakt, passen de taxateurs dit graag voor u aan.

Benieuwd naar de contactgegevens van de BWB? ➥ www.bwbrabant.nl/contact.