(Bron/foto: gemeente Zundert)

Buurtpreventie Zundert

Op maandagavond 28 maart jl. vond in het raadhuis een informatie- en instructieavond plaats voor buurtpreventie.
Er waren mensen waarvoor buurtpreventie nieuw is, maar ook mensen die op herhaling waren, een opfrisbeurt zullen we maar zeggen. Ruim 20 mensen waren daarbij aanwezig.

De avond had een interactief karakter waarbij wijkagent Marten Bullema de aanwezigen uitgebreid informeerde over wat er zoal komt kijken als men actief bezig is met buurtpreventie.
Een geslaagde avond, aldus de Stuurgroep Buurtpreventie Zundert, en wellicht voor herhaling vatbaar.

Volgende week dinsdag, 5 april vindt er weer een informatieavond plaats in het Wierenbos te Wernhout. Aanvang 19:30 uur.
Thema op deze avond is cybercrime.
Een steeds vaker voorkomende vorm van criminaliteit. De avond is toegankelijk voor de gehele Zundertse bevolking. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

U kunt zich hiervoor nog opgeven via communicatie@buurtpreventiezundert.nl