(Bron/foto: zundert breed – gemeente zundert)

ONPL heeft donderdag aan alle partijen kenbaar gemaakt de eerste formatiegesprekken te gaan voeren met de partijen CDA en D66.
Hierbij zal David Bömer, die eerder al gekozen werd als informateur, de gesprekken gaan leiden als formateur.

Informateur David Bömer deelde afgelopen dinsdag tijdens een openbare raadsbijeenkomst zijn advies dat hij opmaakte aan de hand van de gesprekken die hij met alle zeven Zundertse partijen voerde. In dit stuk adviseerde hij ONPL het formatieproces voortvarend op te pakken en daarbij te gaan voor een coalitieakkoord met (raads)brede ondersteuning op de drie majeure thema’s; dienstverlening, buitengebied en tracékeuze zuidelijke verkeersontsluiting.


Dit akkoord zou volgens zijn advies gesloten moeten worden door partijen die passen in het profiel dat ervoor zorgt dat de coalitie zowel voldoende raadszetels voor een absolute meerderheid bevat, richting geeft aan gewenste vernieuwing en zorgt voor bestuurlijke stabiliteit. ONPL wil dit in eerste instantie proberen met CDA en D66. “Gelet op de verkiezingsuitslag en het advies van de informateur lijkt ons dit de meest logische eerste stap”, aldus Lieke Michielsen, lijsttrekker van ONPL.


Verkiezingsuitslag
ONPL werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart met vijf zetels de grootste partij van Zundert. Gevolgd door het CDA, welke haar vier zetels behield. Hierna volgde VVD, welke één zetel verloor en daarmee op drie zetels uitkwam. Ook Dorpsbelangen verloor één zetel, waardoor zij op twee zetels uitkwam. De volgende in het rijtje is D66, welke ook haar twee zetels behield. Lokaal Perspectief groeide van één naar twee zetels. OPZ verloor één zetel en hield er daarmee één over.