(Bron/foto: Stuurgroep Buurtpreventie Zundert)

In gemeenschapshuis Wierenbos in Wernhout vond dinsdag een informatieavond plaats
met als thema cybercrime. De door de Stuurgroep Buurtpreventie Zundert georganiseerde
bijeenkomst trok veel belangstellenden.

Gastspreker was Peter Lahousse die als specialist bij politie nauw betrokken is bij de bestrijding van
cybercrime en als geen ander kan vertellen over wat er zoal kan gebeuren als je slachtoffer wordt van
cybercrime.
Hij deed dat met de nodige humor. Voor de aanwezige bezoekers was de bijeenkomst
echter vooral bijzonder leerzaam.

Omdat één avond eigenlijk te kort is om alles te vertellen, zal hier
zeker een vervolg aan gegeven worden, zo meldt Stuurgroep Buurtpreventie Zundert.