(Bron/foto: gemeente Zundert)

Deze woningen zijn geschikt voor een brede doelgroep.
Een groot deel is voor sociale huur. In dit onderdeel komen appartementen, nultredenwoningen en rijwoningen. Voor de verkoop zijn er rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en seniorenwoningen.

Ons college is blij met dit brede aanbod. ‘In deze actuele woonmarkt is elke woning nodig. Dat we voor zo’n grote, gevarieerde doelgroep kunnen bouwen, waarbij sociale huur voorop staat is niet alleen nodig, maar vergroot ook de levendigheid en doorstroom in onze dorpen‘, aldus wethouder Patrick Kok.
Het ontwerpbestemmingsplan Prinsenstraat Fase 3 van de Tuinderij wordt nu in procedure gebracht.

Lees verder ➥ www.zundert.nl.