(Bron/foto: gemeente Zundert)

De rest- en plasticafvalinzameling van woensdag 27 april is verplaatst naar donderdag 28 april.
Dit in verband met Koningsdag.

Meer informatie over onze afvalinzameling ➥ www.mijnafvalwijzer.nl.