(Bericht/foto: Burg. J Vermue)

Op 9 mei 2022 bracht staatssecretaris Vivianne Heijnen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) een werkbezoek aan West-Brabant.

Samen met lokale overheden en organisaties ging zij in gesprek over hoe om te gaan met de groeiende bedreiging van bodem- en waterkwaliteit door grootschalige productielocaties van synthetische drugs.
Een groot probleem waar, ondanks de goede samenwerking, lokale overheden alleen niet uitkomen. Ook werd een bezoek gebracht aan een drugsput in natuurgebied Brabantse Wal.
#samenwerken #bodemverontreiniging #waterkwaliteit