(Bron/foto: Burgemeester Joyce Vermue)

Na twee jaar was 13 mei 2022 weer een Korpsavond van de Brandweerposten Zundert en Rijsbergen.
Van grote waarde om de vrijwillige inzet en het kameraadschap wat zij op de posten onderling hebben te waarderen!
Een bijzonder compliment voor de wijze waarop beide posten creatief en flexibel zijn omgegaan met oefenen en trainen in de afgelopen jaren en daarbij met een onverminderd grote paraatheid voor al onze inwoners!

Natuurlijk hebben we vandaag ook aandacht gehad voor alle jubilarissen van de afgelopen jaren.
Van harte gefeliciteerd!