Buurtsportcoach Zundert

(Bron/foto: Buurtsportcoach Zundert)

Komt u ook met ons in beweging?

In de zomervakantie organiseert Buurtsportcoach Zundert naast een programma voor de jeugd ook een programma voor de wat oudere inwoners uit de Gemeente Zundert.

We nodigen u uit om aan één of meerdere beweegactiviteiten deel te nemen om samen met ons en met elkaar in beweging te komen.

Meld u aan via info@buurtsportcoachzundert.nl of via Buurtsportcoach Menno 06-21381955.