Foto: De fusie moet zorgen voor een gezamenlijk aanbod van kwalitatief goed katholiek onderwijs voor kinderen in de regio Zundert

(Bron: internetbode – Foto: Addo Sprangers)
Door: Addo Sprangers

De besturen van SKOR (Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen) en SPOZ (Stichting Primair Onderwijs in de gemeente Zundert) hebben besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie.

De besturen van beide organisaties hebben de voorbije periode een aantal verkennende gesprekken gevoerd over de meerwaarde van intensievere samenwerking. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met een aantal interne geledingen, zoals toezichthouders en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Tijdens deze vrijblijvende verkenning is vertrouwen ontstaan in de mogelijkheid van een bestuurlijke fusie. Het leidend motief hierachter is het gezamenlijk aanbieden van kwalitatief goed katholiek onderwijs voor alle kinderen in de regio Zundert en omstreken. “Wij hebben vertrouwen dat door samenwerking er een robuuste en weerbare organisatie wordt gecreëerd in een tijd waarin van het onderwijs veel gevraagd wordt,” zo melden beide partijen in een gezamenlijke verklaring. In het vervolgonderzoek worden de gevolgen van de bestuurlijke fusie voor de twee besturen in kaart gebracht. De besturen geven aan grote waarde te hechten aan een zorgvuldig en breed gedragen proces, waarbij de meerwaarde merkbaar en overtuigend moet zijn. “Pas als er een goed en zorgvuldig beeld is van de gevolgen van de fusie, kan de besluitvorming plaatsvinden,” aldus SKOR en SPOZ. Om deze vervolgstap te markeren ondertekenden de bestuurders van SKOR en SPOZ eerder deze maand een intentieverklaring. Met deze ondertekening spreken de besturen uit dat er een gezamenlijke intentie bestaat om te komen tot een bestuurlijke fusie tussen de beide besturen en deze samenwerking te realiseren na een zorgvuldig onderzoeks- en besluitvormingstraject.