Foto: de boerendag in vervlogen tijden.

(Bron: internetbode – Foto: Charles Luijten)
Door: Charles Luijten

Voor wie de Boerendag altijd een warm hart heeft toegedragen blijft het wennen: het Rijsbergse evenement is niet meer. Met weemoed wordt teruggekeken op een tijd die niet meer terugkomt.

Komende zaterdag 6 augustus is het exact 45 jaar geleden dat in de Frederikstraat en Nassaustraat, alsook op de daaraan grenzende met gras begroeide percelen, de eerste editie van de Boerendag plaatsvond.

Grote belangstelling

De belangstelling voor het evenement was groot. Uit het hele land, en ook uit België, kwamen daarna jaar op jaar ruim 10.000 en soms meer bezoekers naar Rijsbergen om getuige te zijn van het plattelandsleven in grootmoeders tijd dat in levende vorm op divers fronten werd uitgebeeld. Drie keer kon het evenement niet doorgaan: één keer vanwege de extreme hitte en de laatste twee jaar vanwege de coronapandemie. 

Onvoldoende vrijwilligers

Stichting Boerendag zag hierna helaas geen mogelijkheden de draad weer op te pakken door het niet kunnen vinden van voldoende vrijwilligers voor de opbouw en inrichting van de het terrein. Een trieste zaak, maar het is niet anders. Het is wachten op het volgende evenement dat om dezelfde reden verdwijnt. De jonge generatie doet de tijd veranderen, overigens niet voor het eerst. In cultureel opzicht worden we door deze ontwikkeling steeds armer. 

Fraai museum

Toch is er nog een pluspunt te noemen. Rijsbergen heeft een fraai museum in De Karkooi overgehouden aan de Boerendag.