(Bron: zundert breed – Foto: archief stichting erfgoed Juzt)

Het college van B&W is bereid om De Krabbebossen in Rijsbergen tijdelijk, voor de duur van 3 tot 5 jaar, in te zetten als regionale opvanglocatie voor circa 150 asielzoekers. Dit is nog geen definitief besluit. Het COA, de eigenaar van De Krabbebossen en de gemeente onderzoeken nu eerst of het mogelijk is.

Waarom een opvanglocatie voor asielzoekers?

Iedere dag zien en horen we in de media dat de druk op de asielzoekercentra nog altijd ontzettend groot is. De centra zijn overvol en de doorstroom is beperkt. Dit is een onmenselijke situatie. De vraag aan gemeenten om extra opvangplekken te openen is ook erg groot. Onze gemeente wil daarom een bijdrage leveren aan deze noodsituatie.

De Krabbebossen is geschikt voor tijdelijke opvang

In december 2021 heeft het college van B&W al eens onderzocht of de locatie geschikt is voor de opvang van statushouders. Daarnaast heeft De Krabbebossen sinds dit voorjaar een nieuwe eigenaar die het gebied wil ontwikkelen. Zo’n ontwikkeling neemt enkele jaren in beslag. In de tussenliggende periode willen we deze locatie tijdelijk beschikbaar stellen als opvanglocatie.

De Gemeente Zundert gaat alleen onder voorwaarden een opvanglocatie openen

Dit zijn onze voorwaarden:

Het is een regionale opvanglocatie van het COA. Dit is een opvang voor asielzoekers die al een kansrijke asielprocedure doorlopen, en die al aan onze regio zijn verbonden.

Er is plek voor circa 150 personen en we staan open voor multi inzetbare opvang. Dit betekent dat spoedzoekers, mensen die per direct een woning nodig hebben, hier ook kunnen wonen. Dit bevordert de integratie en is mede een oplossing voor het nijpende woningtekort.

De Krabbebossen is voor 3 tot 5 jaar beschikbaar.

De opvang mag niet ten koste gaan van het onderwijs in Rijsbergen.

We starten direct met de toekomstige gebiedsontwikkeling.

Gemeenten in de regio nemen de opvang van Zundertse statushouders volledig over.

Dit zijn de vervolgstappen

Vandaag zij omwonenden en antikraak bewoners per brief geïnformeerd. Op verzoek en wanneer er nieuws is, praten we hen bij. De raadsleden zijn ook geïnformeerd. Het vervolg is dat het COA, de eigenaar van De Krabbebossen en de gemeente nu eerst de haalbaarheid onderzoeken. We beseffen dat het nieuws vragen kan oproepen.

Hiervoor kunnen mensen mailen naar krabbebossen@zundert.nl.

Bron: Gemeente Zundert

Foto: archief Stichting Erfgoed Juzt