(Bron/foto: gemeente Zundert)

Het college van B&W presenteert de netwerkbegroting 2023-2026 ‘Realistisch en Samen Vooruit’. Het is een realistische begroting met plannen die er écht toe doen en die uitvoerbaar zijn. Het college erkent de financiële zorgen in de samenleving. Daarom gaat het college in 2023 niet bezuinigen, en de woonlasten stijgen zo min mogelijk.

Met de netwerkbegroting voor 2023-2026 zet het college van B&W het beleid voort en gaat zij in 2023 op naar de uitvoering op tal van terreinen. Met een investeringsplan van 30 miljoen euro voor de jaren 2023 t/m 2026. Dit omvat onder meer de bouw van twee basisscholen; het onderhoud van sportaccommodaties; de invoering van een nieuwe afvalinzameling; de aanpak van wegen in Zundert en Rijsbergen; de uitvoering van het nieuwe minimabeleid en jeugdbeleid; het vervangen een speeltoestellen; het inzetten op minder taalachterstanden; het op peil houden van de woningmarkt; het ontwikkelen van een visie op een veilige en weerbare gemeente; het wegwerken van de wachtlijsten voor bouw- en verbouwplannen; en het realiseren van de plannen voor een vitaal buitengebied.

Realistisch en Samen Vooruit

De netwerkbegroting is realistisch, omdat het college van B&W wil inzetten op plannen die belangrijk zijn voor de gemeenschap. Rekening houdend met de uitvoerbaarheid. De gemeente is immers ook een speler op de markt en heeft ook te maken met de inflatie. Daarnaast erkent het college de financiële zorgen van inwoners en ondernemers. Daarom gaan we in 2023 niet bezuinigen, en de woonlasten stijgen zo min mogelijk. Daarnaast gaan we inwoners beter helpen om uit de armoede te komen, en meer mensen moeten recht hebben op de financiële regelingen.

De netwerkbegroting richt zich ook op ‘Samen Vooruit’. Inwoners, ondernemers en organisaties worden zoveel mogelijk op alle beleidsterreinen betrokken. Participatie is voor het college van B&W een voorwaarde voor het succes van beleid. Want samen maken wij de gemeente.

De Raad besluit op 8 november

De netwerkbegroting 2023-2026 staat op 8 november op de agenda van de gemeenteraad. Dan debatteert de Raad over de begroting en neemt zij een besluit. Hier vindt u de netwerkbegroting.