(Bron/foto: gemeente Zundert)

Een deelauto bij het nieuwe appartementencomplex De Roskam, de Wernhoutse voetbalvereniging die hun verduurzaamde clubgebouw belangeloos beschikbaar stelt aan verenigingen die in de knel komen of de groene omgeving van de sporthal die ook inwoners activeert.

Zomaar wat voorbeelden die Ralph Bogers, wethouder Duurzaamheid en Milieu, inspireren zich in te zetten voor duurzaamheid. Samen met inwoners en organisaties. ‘Vaak leidt een initiatief om te verduurzamen tot mooie samenwerkingen en vloeien daar nog veel meer ideeën uit. Deze maken Zundert ook op andere vlakken weer een beetje beter.

Dit en meer lees je deze week in de Zundertse Bode ➥ www.internetbode.nl/reader/35612#p=18.