(Bron/foto: Zundert Breed – Wim van Reen)

Op een andere manier met elkaar vieren.

Dat doen we door Taizévieringen. Deze bestaan uit gebed, lezing, eenvoudige liederen, lichtceremonie en stilte. Er wordt geen communie uitgereikt.

Taizévieringen komen voort uit de oecumenische gemeenschap van de broeders van Taizé in Frankrijk. Zij ontvangen het hele jaar duizenden jongeren van over de hele wereld. De jongeren nemen een week lang deel aan de gebedsdiensten in de kerk van de Verzoening en spreken met elkaar over hun leven en geloof.

Op de eerste vrijdag van de maand, vanaf de Advent van 2022, zijn er Taizévieringen. We komen bij elkaar in de parochiekerk van de Sint Franciscusparochie: de Sint Willibrorduskerk van Sint Willebrord.

De vieringen beginnen om 19.00 uur. De eerste viering is op vrijdag 2 december.

Bron: Pastor Wim van Reen

Foto: Heilige Lebuinus