(Bron/foto: Dorpsraad Rijsbergen)

Op 21 november 2022 heeft er een goed bezochte dorpsbijeenkomst plaatsgevonden, waar het thema verkeer het belangrijkste gespreksonderwerp was. Het voltallige college van burgemeester en wethouders was aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Onder andere is tijdens deze avond vanuit de gemeente aangegeven dat processen zullen worden gestart om te komen tot zowel een verkeersplan als een centrumvisie.

Werkgroepen

Tijdens deze avond hebben diverse personen aangegeven bereid te zijn om een rol te vervullen in deze processen. Ook dagen na de bijeenkomst stuurden diverse mensen een e-mail naar de dorpsraad om zich op te geven. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee! Op dinsdag 24 januari 2023 komt de dorpsraad met de opgegeven personen bij elkaar. Wij zullen dan toelichten hoe wij als dorpsraad tegen deze processen aankijken en zullen er werkgroepen gevormd gaan worden.

Wilt u de presentatie van die avond nog eens terugkijken, kijk dan op onze website www.dorpsraadrijsbergen.nl