(Bron/foto: gemeente Zundert)

Gemeente Zundert heeft voor het eerst een speelbeleid. De gemeenteraad heeft het Speelbeleid 2022-2032 vastgesteld. In dit beleid staan heldere uitgangspunten voor iedere speelruimte in de gemeente. Dit zijn spelen, bewegen, ontmoeten, inclusiviteit, gezonde omgeving en participatie. 

In de gemeente Zundert moet er voor iedereen ruimte zijn om te spelen, te bewegen en te ontmoeten. Alle speelplekken moeten toegankelijk zijn voor iedereen, zowel qua bereikbaarheid als het gebruik van toestellen. Deze speelplekken moeten meehelpen aan aantrekkelijke en groene wijken. En ze brengen kinderen en volwassenen samen. Het is daarom belangrijk om inwoners te betrekken bij het inrichten van speelruimtes.

Spelen, bewegen en ontmoeten in de buitenlucht is gezond. Het houdt ons fit en het is goed voor de sociale contacten. Daar helpen we graag aan mee. Daarom is het goed dat er nu een speelbeleid is. Dat beleid geeft richting aan hoe de gemeente hierin gaat helpen.” aldus Twan Zopfi, wethouder Zorg en Sociaal Domein. et speel

In 2023 brengen we alle speelplekken en behoeften in beeld

De gemeente wil meer structuur en overzicht in de speelplekken. Het doel is dat er in elke kern of buurt een centrale speelplek komt. Dit is een plek iedereen kan spelen, bewegen en ontmoeten. Daarnaast komen er steunplekken: dit zijn  aparte speelplekken voor bepaalde groepen of doelen. Denk aan heel jonge kinderen of een trapveldje om te voetballen. Het bepalen van centrale plekken en steunplekken doen we aan de hand van het speelbeleid. Ook kijken we naar een goede dekking van de speelplekken in de kernen. Hiermee zorgen we voor een speelplek in iedere buurt.

Dit onderzoek wordt daarna uitgewerkt in een investerings- en onderhoudsplanning. Deze planning wordt in het eerste kwartaal van 2023 gemaakt. In de planning staat welke speeltuinen we in de komende jaren realiseren of in stand houden.

Het beleid kwam tot stand met inbreng van Raad en inwoners

Het beleid geeft invulling aan de motie ‘Spelen is een recht, geen luxeproduct’ van de gemeenteraad. Als eerste stap is bij inwoners gevraagd wat hun mening en wens is voor het spelen, bewegen en ontmoeten in de gemeente. Daarom konden alle inwoners begin 2022 een vragenlijst hierover invullen op onze website www.samenzundert.nl. Hierna is de visie van de gemeenteraad opgehaald. Vervolgens is het beleid opgesteld. U vindt het Speelbeleid 2022-2023 via deze link.