Namens Rijsbergen digitaal wensen wij iedereen prettige feestdagen en alle goeds voor 2023.

Marlies, Maarten, Barry, Charles en Rene

(foto’s : Christian Rombouts)