(Bron/foto: Buurtpreventie Zundert)

Afgelopen maandag 13 februari vond een bijeenkomst plaats voor de vele coördinatoren, straatcontactpersonen en whatsapp-beheerders van Buurtpreventie Zundert. Daarbij was ook de burgemeester, de wijkagenten en de BOA’s aanwezig.

Onder belangstelling van de aanwezigen werd door Ad Daamen, voorzitter van de Stuurgroep, stil gestaan bij het feit dat Buurtpreventie Zundert al weer 10 jaar actief is. In 2013 begonnen met enkele wijken die dienden als pilot. Inmiddels succesvol doorgegroeid waarbij de gehele gemeente zowat 100% dekkend is. Er zijn inmiddels 43 groepen (wijken) actief. Bijna 3200 whatsappers, wat goed is voor 15% van de gehele bevolking van de gemeente. De Facebookpagina Zundert Alert kent zelfs ruim 5100 volgers wat maar liefst 24% van het aantal inwoners betekent. Daar is men erg trots op, maar kan altijd nog beter, aldus de stuurgroep. Want er zijn nog enkele gebieden die nog om aandacht vragen.

Ook werd de planning voor het komende jaar gepresenteerd die zondermeer behoorlijk ambitieus is. Er komen meer bijeenkomsten waarbij vooral bewoners worden betrokken. Zo komen er weer een aantal informatie- en instructieavonden. De informatieavonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De instructieavonden meer bedoeld als opleiding voor nieuwe leden of als herhalingscursus voor bestaande preventisten.

Ook was er een bedankje aan wijkagent Martijn Nuijten die onlangs Zundert heeft ingeruild voor enkele wijken in Breda. Hij heeft zowat vanaf het begin bijgedragen aan de succesvolle uitrol van buurtpreventie Zundert.

Daarna was er tijd voor een interactief gedeelte waarbij op luchtige wijze de kennis op de proef werd gesteld over inbraakpreventie in het algemeen.

Een bijzonder geslaagde avond.

Op 14 maart aanstaande vindt de eerste informatieavond van dit jaar plaats waarbij iedereen van harte welkom is. Hou deze datum alvast vrij in uw agenda en kom naar deze interessante bijeenkomst.

Waar deze plaatsvindt is afhankelijk van het aantal deelnemers. Daarom vragen wij u vooraf aan te melden. Dat kan via communicatie@buurtpreventiezundert.nl