Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant – waaronder in onze gemeente – op een andere manier gemaaid.
Dit gebeurt in samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De bermen en sloten worden minder gemaaid.
De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat alle deelnemers ecologisch én bijvriendelijk willen maaien. Zo helpen we de natuur een handje.

Kijk voor meer informatie op onze website.

(Bron/foto: gemeente Zundert)