(Bron: werkgroep hondenspeelveld – Foto: Jeanne van Oosterhout)

Werkgroep Hondenspeelveld Rijsbergen zet zich in voor de aanleg van een omheind hondenspeelveld in Rijsbergen. Binnen twee weken meldden zich al ruim 80 geïnteresseerde hondeneigenaren aan voor dit initiatief. Afgelopen zaterdag kwamen zo’n 30 van hen samen om hun steun te betuigen en ideeën uit te wisselen.

Initiatief

“Tijdens de wandelingen met mijn hond Nemo sprak ik wel eens met andere hondeneigenaren over de wens voor een hondenspeelveld in Rijsbergen. Strikt genomen is het namelijk niet toegestaan je hond zomaar los te laten lopen. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zundert is er hier in het dorp geen omheind veld waar honden veilig los kunnen rennen en ravotten. Toen ik dit idee aankaartte bij Claudette Remeijsen was zij ook meteen enthousiast” aldus initiatiefneemster Corrie Bastiaansen. Claudette: “Mijn eigen hond Bacon houdt enorm van apporteren, maar ik durf het niet aan om hem los te laten. Een Beagle is en blijft een jachthond dus je loopt altijd het risico dat hij zijn neus achterna gaat, met alle gevolgen van dien. Een omheind veld biedt dan uitkomst. Samen hebben we toen besloten om er werk te maken.”

Draagvlak

Om dit initiatief een kans van slagen te geven, is aantoonbaar draagvlak in het dorp een belangrijk uitgangspunt. Bij voldoende draagvlak kan de werkgroep namelijk het gesprek met de gemeente Zundert aangaan. Daarom verspreidde de werkgroep medio januari een nieuwsbrief om te peilen of er onder Rijsbergse hondeneigenaren genoeg animo is voor een hondenspeelveld. Al snel werd deze brief ook via WhatsApp en social media gedeeld en kwamen de eerste aanmeldingen binnen. Claudette: “We merkten dat het initiatief echt onder de doelgroep begon te leven toen we ook tijdens onze wandelingen met de hond spontaan werden aangesproken door hondeneigenaren. Enthousiast vertelden mensen dan dat ze het bericht in hun eigen omgeving hadden gedeeld in de hoop zo voldoende draagvlak te creëren voor een hondenspeelveld.”

Steun

Inmiddels zijn er ruim 80 aanmeldingen van Rijsbergse hondeneigenaren die het initiatief een warm hart toedragen. Werkgroep Hondenspeelveld Rijsbergen streeft naar een breed gedragen initiatief. Corrie: “Daarom hebben we ook besloten om de media op te zoeken. We zagen namelijk dat de aanmeldingen vooral uit de westkant van het dorp kwamen. Dat is ook niet gek, want in die omgeving hebben we oorspronkelijk de nieuwsbrief verspreid onder alle bij ons bekende hondeneigenaren. Maar wij kennen natuurlijk niet alle hondeneigenaren.” Claudette: “We hopen dan ook via dit bericht alle overige hondeneigenaren in het dorp te bereiken. We willen namelijk alle hondeneigenaren de kans geven om op het initiatief te reageren. Hoe meer steun, hoe groter de kans dat er ook daadwerkelijk een hondenspeelveld komt in Rijsbergen.”

Aanmelden

Aanmelden voor dit initiatief kan door uiterlijk 18 februari 2022 contact op te nemen met Werkgroep Hondenspeelveld Rijsbergen via hondenspeelveldrijsbergen@gmail.com