(Bron/foto: Rbc Rijsbergen)

Geachte Sportvriend,

Hierbij U de aangepaste versie inzake 2e helft teamcompetitie, met aangepaste partijlengte en beurtenregel inzake
Horeca sluiting vanaf 22.00uur.

Vanaf volgende week beginnen we met een re start en hopen zodoende de teamcompetitie definitief af te kunnen werken.

Namens R.B.C. U allen sportieve en gezonde wedstrijden toegewenst,

louis daemen
RBC Rijsbergen

Aanpassing Speelregels inzake Corona middels sluiting Horeca 22.00uur

Met ingang van ronde 11-week 5 (vanaf dinsdag 1 februari) volgen onderstaande Regels inzake de Teamcompetitiewedstrijden.

De wedstrijden blijven te spelen met viertal(len).

Aanvang der wedstrijden 18.30uur en op zaterdag 13.00uur.

De lengte der partijen wordt ingekort naar 2/3 van de bestaande partijlengte.

Voorbeeld: te behalen aantal caramboles x 2/3 onafgerond is gecorrigeerd aantal.

dus14,25car=14car.  18,99car.=18car.

30 caramboles te behalen gaat nu naar 20 caramboles

20 caramboles te behalen gaat naar 13 caramboles

10 caramboles te behalen gaat naar 6 caramboles.

De dubbelpartij wordt verhoogd met 1 carambole.

Inspeeltijd bedraagt nu 1 (één) minuut,de thuisclub begint de partij.

Maximaal aantal beurten gaat op de 2.10mtr. naar 30 brt. i.p.v. 45brt.

op de 2.30mtr.tafel 33brt. i.p.v. 50brt.

De speler dient zelf de caramboles te tellen en door te geven aan de schrijver.

Na elke partij tafel en ballen te reinigen.

Dit alles om tijdig met de wedstrijden klaar te zijn voordat de horeca om 22.00 moet sluiten.

Bovenstaande regels(s) blijven gehandhaafd totdat de regering de horeca

Sluitingstijd weer aan gaat passen, zodat we weer de normale partijlengte kunnen hanteren.