(Bron/foto: Wind park Hazeldonk west – pure-energie.nl)

Vanaf 31 januari 2022 starten de werkzaamheden aan Windpark Hazeldonk-West. Deze duren naar verwachting tot begin april. De werkzaamheden vinden vooral plaats in het open veld waardoor de omgeving hier weinig hinder van ondervindt.    

  Start civiele werkzaamheden  

In de week van 31 januari 2022 beginnen de civieltechnische werkzaamheden; het verder aanleggen van de tijdelijke en definitieve parkwegen. Deze parkwegen dienen als verbinding tussen de openbare weg en de verschillende windturbines. De tijdelijke parkwegen zijn nodig voor het transport van de benodigde materialen naar de verschillende locaties. Deze wegen worden na het transport weer afgebroken. Om in de toekomst de windmolens bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden worden er ook definitieve parkwegen aangelegd.   

Overlast blijft beperkt  

Omdat de werkzaamheden niet in de nabije omgeving van woningen plaatsvinden, zal de overlast tot het minimum beperkt blijven. Door niet op alle locaties tegelijkertijd te starten, worden ook het aantal voertuigbewegingen per dag beperkt. In de week van 28 februari starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windmolens. Hierdoor kan er mogelijk tijdelijk geluidshinder ontstaan voor de directe omgeving.  

  Over Windpark Hazeldonk-West   

Windpark Hazeldonk-West bestaat uit 5 windturbines waarbij Eneco, Business Centre Treeport en Pure Energie samenwerken aan de ontwikkeling en bouw. Het windpark is onderdeel van het project Windenergie A16. De bouw van de windmolens wordt eind 2022 afgerond. De windmolens leveren dan jaarlijks naar verwachting ruim 15 GWh per jaar per windmolen op. Dat betekent dat het gehele windpark jaarlijks ongeveer 27.500 huishoudens van energie kan voorzien.   

  

  

  Meer informatie  
Nieuwe ontwikkelingen rondom het Windpark Hazeldonk-West komen op de website: www.windparkhazeldonk-west.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.