(Bron: internetbode – Foto:Addo Sprangers)
Door: Charles Luijten

Niet alleen de horeca en niet essentiële winkelbedrijven hebben behoorlijk te lijden gehad door het door het coronavirus, ook de regionale parochies maken moeilijke tijden door. De actie Kerkbalans moet de kerken geld in het laatje brengen.

De kerkgebouwen en het daaraan verbonden pastorale werk kunnen alleen maar overeind blijven met hulp van buiten. Daarbij gaat het met name over de jaarlijkse bijdragen welke worden verzameld onder de noemer Kerkbalans. Naast collectes tijdens de kerkdiensten zijn het immers de enige inkomsten die de parochie Christus Koning met haar vijf kerken in de regio Zundert kent.

Flinke terugval

In financieel opzicht hebben de kerken vanwege het coronavirus de wind flink tegen gehad. Nu de situatie weer wat lijkt te normaliseren, hopen zij op betere tijden. In alle vijf de dorpen viel huis aan huis een schrijven in de bus waarin de oproep werd gedaan om bijzondere aandacht te willen aan de actie Kerkbalans. “Het coronavirus heeft er de laatste twee jaar flink ingehakt en daarom heb ik er alle vertrouwen in dat de inwoners met alle plezier willen meewerken aan het behoud van hun kerken,” zegt pastoor Hans van Geel. Boven de ingang van onder andere de Trudokerk in Zundert hangt een spandoek om de actie Kerkbalans onder de aandacht te brengen.

Kerkbezoek

Het zou verder toe te juichen zijn als het kerkbezoek weer minimaal op het niveau komt van vóór de coronapandemie voor de pandemie was. De maatregel dat maximaal vijftig personen een dienst mogen bijwonen is inmiddels geschrapt. “Dat brengt meer lucht en mogelijkheden,” aldus Van Geel. “In Rijsbergen bijvoorbeeld werd een kerkelijke viering tot voor kort op zaterdagmiddag gehouden Die is inmiddels verschoven naar zaterdagavond om 19.00 uur.”