(Bron/foto: Zundert Breed)

EHBO Limburg, EHBO Noord-Brabant en de Nationale Bond voor EHBO slaan de handen ineen en gaan fuseren. De nieuwe organisatie is klaar voor de toekomst: Samen sterker!

Op zaterdag 11 juni zullen de drie organisaties verder gaan als Nationale Bond voor EHBO, de organisatie die ruim 73 jaar geleden werd opgericht. Hoewel de naam dus hetzelfde blijft wordt het wel een nieuwe organisatie. Er wordt een nieuw bestuur gekozen en er komen nieuwe statuten en een nieuw logo. De nieuwe organisatie kan buigen op talloze vrijwilligers. De ambitie van de nieuwe organisatie is om EHBO meer op de kaart te zetten en zoveel mogelijk Nederlanders op te leiden. Daarbij richt de organisatie zich met name op jongeren. Mooi voorbeeld is de app voor activiteiten en lessen waarmee het EHBO-onderwijs nog toegankelijker is geworden.

Peter Vossen, scheidend voorzitter van EHBO Limburg: “Samen staan we sterker, dat was en is het uitgangspunt voor deze fusie. Met een goed gevoel en veel vertrouwen zie ik uit naar een toekomst onder de gezamenlijk vlag van de Nationale Bond voor EHBO.”

Jan Koetsenruijter, scheidend voorzitter van EHBO Noord-Brabant: “Een EHBO-koepel staat voor ondersteuning aan EHBO-verenigingen in Nederland. Met een grote koepel ben je een sterke gesprekspartner voor andere organisaties en overheid en kun je verenigingen beter ondersteunen. Streven naar één koepel is een prachtig initiatief waarvoor ik mij graag wilde inzetten.”

“Je hebt een voetbalbond en je hebt een korfbalbond. Waarom zijn er dan vijf bonden voor de EHBO? Toen ik voorzitter werd was het dan ook mijn missie om meer te samenwerken en hopelijk te fuseren met andere bonden. Jammer dat de andere organisaties nog niet wilden ingaan op onze uitnodiging. Misschien gebeurt het alsnog. Dit is alvast een mooie eerste stap!” aldus Marijke van Beukering, scheidend voorzitter Nationale Bond voor EHBO.

Ontstaan EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant

EHBO Limburg en EHBO Noord-Brabant zijn respectievelijk in 1993 en 1993 ontstaan na onvrede van een aantal verenigingen met het beleid van de landelijke organisatie Katholieke Nationale Bond voor EHBO. De districten Limburg en Noord-Brabant splitsten zich toen gedeeltelijk af en begonnen een zelfstandige organisatie. Hoewel zelfstandig bleven een aantal punten hetzelfde. Zo lijkt de verenigingsstructuur van de drie organisaties op elkaar en komt de werkwijze veelal overeen. Er was daarom vrij snel overeenstemming over de fusie. Vanwege covid heeft het fusieproces langer tijd in beslag genomen.

Over de Nationale Bond voor EHBO

De Nationale Bond voor EHBO is een landelijke organisatie met ca 15.000 leden/vrijwilligers. Het zijn de vrijwilligers die het doen. Zij besturen hun vereniging, organiseren opleidingen, regelen eerste hulp tijdens evenementen, onderhouden contacten enz. Verenigingsleden zijn gediplomeerd (diploma Eerste Hulp) en onmisbaar.

Het landelijk bestuur ondersteunt de aangesloten verenigingen met een app, les- en informatiemateriaal, informatie over het besturen van de vereniging, werven van vrijwilligers etc. Het landelijk bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. De landelijke organisatie wordt ondersteund door een verenigingsbureau in Ede.